Bạn vào tin nhắn. Chọn cài
đặt tin nhắn. Chọn tin
nhắn văn bản.Tìm mục
trung tâm tin nhắn. Các
bạn thay 1 trong các
trung tâm tin nhắn sau.
+46705008000
+46705008400
+46705008500
+4560990999
+46705008599
+46705008600
+46705008999
+46707119010
+46707773078
và lưu lại. Sau đs kích hoạt
tin nhắn tại game cần kick
hoạt. Nếu bạn muốn nt với
bạn bè. Thì chọn trung tâm
tin nhắn ban đầu là
+84980200030
+84980200037
+84980200604
Nếu muốn kích hoạt game
gì đó(vd ola, Socbay. Loạn
12 sứ quân...) hay mua
item trong game thì chọn
trung tâm tin nhắn ở trên.
Đảm bảo ko mất tiền


XtGem Forum catalog